Ansámbl

Najeďte myší na fotku a odhalte další tváře divadelníků

Jiří Blesk

„Rejža“

Z obecného úzu, určitá dávka namyšlenosti a individuality k persóně režiséra prvoplánově náleží. Slabší kooperativní schopnost a morousovitý projev již usedlého světoběžníka asi není pro korporaci KIX zvláštním přínosem (otázka: …Proč tedy?). Však příslovečné protivy se i zde překvapivě přitahují. Hedvábné nitě jeho lásky k souboru a tvorbě jsou sice nataženy nad bezedným jícnem samolibosti, přesto však tvoří pevnou síť, do které se neúnavně snaží ulovit i zdánlivě bezvýznamné čudly.

Obsazení

Mátový nebo citrón? …. Robert, režie

Někdo zvoní! …………. režie

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu …………. režie

Mrzák inishmaanský……………… režie, Bobík Bobby

Sex na vlnách ……… režie, Lou Ballantyne, Tommy Quick

Helene Blesková

„Zezetka“

Touha po dobrodružství a nevtíravé extravaganci, to byly zjevně původní motivace výrazné a po všech stránkách aktivní herečky. Stejně jako ostatní amatéři, včas poznala, že její hodnoty a mety ochotnické tvorby KIXu, jsou vlastně jinde. Zde zvláště platí klišé, že cesta se stala cílem. Trémou podvědomě pronásledována, přesto s přehledem zvládá i výrazné role, kterými byla pověřena a láskyplně se podřizuje citlivé režii. Přes její bohaté zkušenosti se zdá, že ještě neřekla poslední slovo.

Obsazení

Mátový nebo citrón? … Sofie (Marie-Agnes Devignacová)

Někdo zvoní! … Georgette

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu … Naděžda / Irena

Mrzák inishmaanský … Kate

Sex na vlnách ……… Betsy Ballantyne, Yolanda

Jakub Plášek

„Richard“

Richard. Je snad co dodat? Až aristokratická nonšalantnost zdobí tohoto mistra dramatizujících pauz a gest, z nichž vyzařuje profesionální jistota nadšeného amatéra. Nepostradatelný pro syžet všech KIX-scenací, s dokonalým citem pro mimický detail i situační komiku. Tam, kde by možná zakulhala práce s textem, je v podání zkušeného barda operativně vystavěn improvizační chrám gagu, jenž svou jedinečností překvapí nejen diváky. I režijní poznámky dokáže vnímat s teatrálním nadšením profíka.

Obsazení

Mátový nebo citrón? ….Richard (Ludvík-Filip Devignac)

Někdo zvoní! … Spartakus

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu … Eda

Mrzák inishmaanský … Johnny Pateena Mika

Měsíční noc …. Mills

Sex na vlnách ……… Derek, Steve

Kristina Reist

„Klára“

Laťka náročnosti na mentálně mensijní úrovni, je pro předsedkyni spolku KIX takovou samozřejmostí, jakou je sací reflex pro ostatní členy souboru. Přirozeně nadaná herečka patří k pilířům inscenací i divadla jako celku. Rozsah její soustředěné aktivity by se dal parafrázovat jako Houston /hjústn/, kde se sbíhají všechny nitky a odkud neustavičně tryskají nápadité návrhy, přiléhavé komentáře a nepřehlédnutelné tabulky. Režijní režim respektuje a je velmi oblíbená, i u ostatních herců.

Obsazení

Mátový nebo citrón? …. Klára

Někdo zvoní! … Jacqueline

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu … Nina

Mrzák inishmaanský … Eileen

Sex na vlnách ……… Melody Ballantyne

Jiří Žitník

„Žužu“

Pověřený principál zaujímá ve spolku KIX pozici doslova nejvyšší. Je často rychtářem sporných situací, ač se rád nechá unést až submisivní podstatou. Lze bez nadsázky říci, že je umělcem všehoschopným, i učenlivým, i nápaditým. Do rolí vstupuje cele, až obnaženě, vždy vybaven perfektně nastudovanými texty. Pouze výjimečně jeho příslovečná pedantnost naráží na příliš povolené režijní otěže. Obliba jím ztvárněných rolí není determinována jen fyzickou podstatou na jevišti, ale báječně dětskou hravostí.

Obsazení

Mátový nebo citrón? … Julien (Henri Dujardin)

Někdo zvoní! … Jean, zvuk a světla

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu … Erik

Mrzák inishmaanský … Billy

Měsíční noc … Blopp

Sex na vlnách ……… Eddie Nichols, Davey

Miriam Semjanová

„Brižit“

Herečka, ktorej materinský jazyk prepožičáva nášmu súboru epitet „československý“, je vždy starostlivá, kreatívná a náročná. Jej herectvo je nenapodobitelné, lebo ako ona, si len máloktorá svetová star vie siahnúť až na samotný koreň vlastnej duše. Táto schopnosť sa zrkadlí aj v celkovom dramatickom prejave tejto nenahraditeľnej osobnosti divadla KIX. Zakaždým prichádza pekne upravená, dochádzka na zkúšky je presná , avšak predovšetkým plní dobre aj režisérom zadané úlohy.

Obsazení

Mátový nebo citrón? …. Brigitte

Někdo zvoní! … Jeanine

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu … Ester

Mrzák inishmaanský … Helena

Sex na vlnách ……… Susan, Laura Nichols

Víťa Helísek

„Zoufaleček“

Technické znalosti a renesanční rozmach propůjčují jinak žádostivému herci neuvěřitelné schopnosti. Není oblast v činnosti divadla KIX, kde by nezanechal nesmazatelnou stopu. Svobodomyslnost jeho osobnosti je z nejnezrežírovatelnějších. Mimospolkový solitér, však přesto táhnoucí za jeden provaz společnou komediantskou káru, překypuje až hlávkovskou filantropií. Řekne-li znalec, že divadelní spolek nemůže existovat bez divadla, je nasnadě, že divadlo bez židlí by opravdu divadlem nebylo.

Obsazení

Mátový nebo citrón? …. Bernard, zvuk a světla

Někdo zvoní! … Bertrand, zvuk a světla

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu … Jarda Sklo

Mrzák inishmaanský … doktor

Sex na vlnách ……… Charlie, Jerry

Petr Štěpán

„Domi“

Ambiciózní představitel nepochybně důležitých rolí vyniká doslova sportovní zaníceností a houževnatostí, se kterou je schopen obnažit postavu v celé své nahotě. Výzorem (ta-)jemného intelektuála dokáže mistrně skrývat emoční magma, které vře v jeho duši. Repertoár KIXu prozatím neposkytl tomuto nadanému herci dostatek prostoru, kde by mohl prezentovat svůj, suše řečeno, multižánrový talent. Vztah k režijnímu vedení má korektní, ale je trochu svéhlavý, byť inspirativní.

Obsazení

Mátový nebo citrón? …. Dominik (Viktor)

Někdo zvoní! … Bernard

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu … policista

Jitka Menclová

„ÍťaJ“

Talentovaný objev roku 2016 zapadl do rozeběhnutého orloje divadla KIX, jako nezbytná součástka. Počáteční rozpaky herečka překonala svou přirozenou vstřícností a nadpřirozeným komediálním talentem. V dramatickém ztvárnění je velmi uvěřitelná, energická a samostatná. Přesto je schopna bezezbytku respektovat režijní vedení. V souboru je oblíbená, nedere se nahoru ani do popředí, avšak ráda vystupuje „z bublin“, aby jaksepatří zazářila. Ve spolku zastává i důležitou administrativní funkci.

Obsazení

Někdo zvoní! … Marie-Louisa

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu … Edita

Mrzák inishmaanský … máti

Sex na vlnách ……… Sandy

Martin Kosa

„Kosič“

Ve svém létajícím talíři přistál, původem západočeský démon, na ranveji KIXu nenápadně a měkce. Jeho vzdělání a bohaté zkušenosti jej ponejprv přirozeně předurčily do produkce, avšak neměl ještě příliš příležitostí, projevit i své herecké síly. Kreativita a fantazie, skloubená s obezřetností a objímající realitou, dává naději, že by se mohl zanedlouho uplatnit též autorsky. Sic jej jeho sebevědomá osobnost přivádívá do drobných tečů, například s režisérem, svou osobitostí jednoznačně okouzluje.

Obsazení

Někdo zvoní! … poradce

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu … rus

Mrzák inishmaanský … Bartley

Sex na vlnách ……… Nick

Vladěnka Horká

Při řeholi hereckého poslání je příliš málo chvil, kdy lze pociťovat sebedůvěru a nadhled. I ten nejzkušenější bard zažije takzvané okno. I ta nejprotřelejší hvězda pódií mívá obavu o kvalitu knoflíků vzadu na kostýmových šatech. Pochopitelně také vedoucí pracovníci divadelního souboru mají své dny, kdy opravdu nesvítá o nic dříve, než jindy, takže jsou jejich nervy nadranc, jako obvykle. A tu přilétá, snáší se a jemně usedá, náš strážný anděl. Nemává však zbůhdarma monstrózními perutěmi. Jen tak něžně, jako bystrá a starostlivá včelka, se dotýká okvětních lístků primadon a opyluje jalová škobrtání hrdinů. Umí to s námi báječně. A neskrývaná uctivost k rejžovi jí přirozeně otvírá zajímavou budoucnost.

Obsazení

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu … inspice

Mrzák inishmaanský … inspice, nápověda, kostýmy, maskérka

Sex na vlnách ……… inspice, nápověda, maskérka

Ondrášek Horký

Známá buštěhradská firma. Kde se co šustne, u toho jej lze přinejmenším zahlédnout. Příznačná vstřícnost, ochota a přímočarost, to jsou vlastnosti, co v kterémkoliv divadelním spolku, plném obvyklé přetvářky, egomanických sebeklamů a jedovaté závisti, vždy spásně zaskví čistou a jasnou září. A pokud se k tomu přidají šikovné ruce, je osvícení divadla zaručeno. Osvícenost a nazvučenost, to je oč tu běží. Zásadní podíl toho neutahaného tahouna na výsledku představení jistě ocení nejen principál nebo hvězdy souboru, ale hlavně velectěné diváctvo. Lze samozřejmě doufat, že budou neméně uspokojeni i všudypřítomní teatrologové, číhající kritici a kverulantští prudiči. Snad i rejža.

Obsazení

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu … světla, zvuk

Mrzák inishmaanský … světla, zvuk

Sex na vlnách ……… světla, zvuk