Helene Blesková

Touha po dobrodružství a nevtíravé extravaganci, to byly zjevně původní motivace výrazné a po všech stránkách aktivní herečky. Stejně jako ostatní amatéři, včas poznala, že její hodnoty a mety ochotnické tvorby KIXu, jsou vlastně jinde. Zde zvláště platí klišé, že cesta se stala cílem. Trémou podvědomě pronásledována, přesto s přehledem zvládá i výrazné role, kterými byla pověřena a láskyplně se podřizuje citlivé režii. Přes její bohaté zkušenosti se zdá, že ještě neřekla poslední slovo.