Jiří Blesk

Z obecného úzu, určitá dávka namyšlenosti a individuality k persóně režiséra prvoplánově náleží. Slabší kooperativní schopnost a morousovitý projev již usedlého světoběžníka asi není pro korporaci KIX zvláštním přínosem (otázka: …Proč tedy?). Však příslovečné protivy se i zde překvapivě přitahují. Hedvábné nitě jeho lásky k souboru a tvorbě jsou sice nataženy nad bezedným jícnem samolibosti, přesto však tvoří pevnou síť, do které se neúnavně snaží ulovit i zdánlivě bezvýznamné čudly.