Jiří Žitník

Pověřený principál zaujímá ve spolku KiX pozici doslova nejvyšší. Je často rychtářem sporných situací, ač se rád nechá unést až submisivní podstatou. Lze bez nadsázky říci, že je umělcem všehoschopným, i učenlivým, i nápaditým. Do rolí vstupuje cele, až obnaženě, vždy vybaven perfektně nastudovanými texty. Pouze výjimečně jeho příslovečná pedantnost naráží na příliš povolené režijní otěže. Obliba jím ztvárněných rolí není determinována jen fyzickou podstatou na jevišti, ale báječně dětskou hravostí.