Kristina Reist

Laťka náročnosti na mentálně mensijní úrovni, je pro předsedkyni spolku KIX takovou samozřejmostí, jakou je sací reflex pro ostatní členy souboru. Přirozeně nadaná herečka patří k pilířům inscenací i divadla jako celku. Rozsah její soustředěné aktivity by se dal parafrázovat jako Houston /hjústn/, kde se sbíhají všechny nitky a odkud neustavičně tryskají nápadité návrhy, přiléhavé komentáře a nepřehlédnutelné tabulky. Režijní režim respektuje a je velmi oblíbená, i u ostatních herců.