Víťa Helísek

Technické znalosti a renesanční rozmach propůjčují jinak žádostivému herci neuvěřitelné schopnosti. Není oblast v činnosti divadla KIX, kde by nezanechal nesmazatelnou stopu. Svobodomyslnost jeho osobnosti je z nejnezrežírovatelnějších. Mimospolkový solitér, však přesto táhnoucí za jeden provaz společnou komediantskou káru, překypuje až hlávkovskou filantropií. Řekne-li znalec, že divadelní spolek nemůže existovat bez divadla, je nasnadě, že divadlo bez židlí by opravdu divadlem nebylo.