Myšlenka dramatických aktivit s dětmi v našich hlavách klíčila již delší dobu, a v roce 2017 se nám ji podařilo skutečně realizovat. Inspirací tohoto počinu byly právě samy děti členů souboru a jejich kamarádi. Spontánnost, se kterou se vrhaly na jeviště po odehraných představeních divadla KiX a výsledná improvizovaná pásma, která dokázaly během několika krátkých desítek minut samy zinscenovat, byly vyjádřením jejich touhy se na divadle podílet. A pro nás jasným signálem, abychom jim to umožnily a pomohli jim rozvíjet dovednosti, které se jim budou do budoucna hodit nejen na divadle, ale i v běžném životě.

Pod hravou taktovkou KiX dobrovolníků Jiřího Žitníka a Heleny Bleskové se tak od února 2017 každé úterý ve spolkové místnosti zámku, kterou pro tyto účely bezplatně poskytuje Město Buštěhrad, schází skupinka deseti dětí. Členství v kroužku je zcela bezplatné a je omezené jen naší kapacitou zvládnout určité množství dětí.

S dětmi během schůzek děláme cvičení a hry, které rozvíjejí různé aspekty dramatického projevu – řečové dovednosti (jazykolamy a práci s dechem), pohybové dovednosti, gestiku a mimiku, představivost, improvizaci atd. Hrajeme improvizované scénky, přednášíme básničky, někdy křičíme, jindy máme celou hodinu jen pantomimu. Snažíme se, aby byla náplň pro děti pestrá a zajímavá, aby je bavila a i spolu s námi určovaly náplň společně tráveného času.

Osvojené dovednosti děti mohly uplatnit např.u příležitosti vernisáže dětské výtvarné soutěže „Z pohádky do pohádky“, zapojily se do Strašidelného zámku divadla KiX, který pak i samy provozovaly na Dětském dnu v zámecké zahradě. Na podzimním jarmarku pak sehrály ucelenou scénku Prank.

Chceme, aby děti vstřebávaly divadelní prostředí i jinde a proto jsme zorganizovaly výlet na představení spřáteleného dramatického kroužku, kde jsme nasbírali spoustu inspirace a chystáme i společné návštěvy profesionálních dětských divadel.

Akce s KiXindlíkama