Marc Camoletti

Někdo zvoní!

přeložil: Jaromír Janeček

Odkvétající kabaretní hvězda Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. O tom, že soužití žen takto rozdílných temperamentů není jednoduché, nás přesvědčí hned expozice hry: Všechny obyvatelky bytu se nezávisle na sobě rozhodnou radikálně změnit život a všechny (opět bez vědomí těch ostatních) si podají inzerát. Majitelka bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, malířka model pro obraz Spartaka a služebná životního partnera. Všechny čtyři inzeráty mají náhodně stejnou značku: P.P.S., která však každá znamená něco jiného. Pak už jen zvoní zvonky u dveří a přicházejí zájemci. Čtvero mužů nejrůznějšího ražení se sice dostaví na správnou adresu, ale samozřejmě jak to bývá zrovna ve chvíli, kdy není doma správná inzerentka. Nebyla by to snad nejúspěšnější hra známého autora komedií Marca Camolettiho kdyby hned od začátku nezačalo docházet k zásadním nedorozuměním.

Herci a obsazení:

Jacqueline Kristina Reist
Marie-Louisa Jitka Menclová
Jeanine Miriam Semjanová
Georgette Helena Blesková
Spartakus Jakub Plášek
Bertrand Víťa Helísek
Bernard Petr Štěpán
Jean Jiří Žitník

Tvůrci:

režie Jiří Blesk
výprava Jiří Blesk a kolektiv
zvuk a světla Víťa Helísek, Jiří Žitník
fotograf Monika Žitníková
grafická spolupráce Michal Finíto Fiala

Děkujeme těmto osobám:

Zvláštní poděkování: městu Buštěhrad za laskavou morální i finanční podporu,

Veronice a Petrovi Kuthanovým za kompletně zařízenou mateřskou scénu U Beček,

Finítovi za grafickou spolupráci, Martinu Kosovi za všechno možné i nemožné,

Veronice Böhmové za klavírní nahrávky, Jarinovi za citlivé doladění dekorací,

Monice Žitníkové za fotografickou spolupráci, Elišce Peslové a Jirkovi Hartmannovi

za trpělivou práci uvaděčů, Honzovi Zelenkovi za tradičně vstřícnou spolupráci,

ZUŠ Buštěhrad za laskavé zapůjčení nahrávacího zařízení a klavíru

a samozřejmě všem našim trpělivým rodinným příslušníkům.

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura z.s., Krátkého 1, Praha 9.

Ke stažení

foto: J. Pergl